Loading...

NOSE SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ศัลยกรรมลดปีกจมูก

เหมาะกับผู้ที่มีปีกจมูกกว้างเกินไปซึ่งจะทำให้จมูกดูใหญ่ ทั้งนี้ต้องให้ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยออกแบบว่าจะตัดออกเท่าไหร่ให้มันได้สัดส่วนเข้ากับรูปหน้าที่สุด

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

1 ชั่วโมง 30 นาที - 2 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

7 วัน
หลังจากวันศัลยกรรม

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์
และตรวจ

เพียงแค่ 2-3 ครั้ง

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

หลังจากตัดไหม สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

รูปรีวิว

before after

รูปรีวิว

หมายเหตุ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew