Loading...

NOSE SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ศัลยกรรมปลายจมูก

ศัลยกรรมปลายจมูก

หมายเหตุ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

เหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานจมูกและทรงจมูกสวยอยู่แล้ว แต่ปลายจมูกยังไม่สวย อาจเนื่องมาจากปลายจมูกสั้นไป ยาวไป หรือ อยู่ในรูปทรงที่ไม่สวยงาม การตกแต่งปลายจมูกก็สามารถนำกระดูกอ่อนที่ใบหู หรือ กระดูกอ่อนที่ผนังกั้นรูจมูก และหากเนื้อเยื่อส่วนปลายของจมูกมีความบางเกินไป แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ยังแนะนำให้ทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื้อ เพื่อเพิ่มเนื้อส่วนปลายให้ดูไม่แข็งทู่เกินไป การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อดังกล่าวสามารถนำมาจากเนื้อสะโพก หรือ เนื้อร่องก้นได้อีกด้วย ซึ่งจะไม่ทำให้ไม่เห็นรอยแผลอีกด้วย

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

1 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

5-7 วัน
หลังจากวันศัลยกรรม

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์
และตรวจ

เพียงแค่ 1-2 ครั้ง

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

ประมาณ2-3วัน
สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

รูปรีวิว

before after

รูปรีวิว

หมายเหตุ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew