Loading...

NOSE SKI SURGERY KOREA INFORMATION

จมูกแบนไร้ดั้ง

เหมาะกับคนที่ไม่มีดั้ง ทำให้ใบหน้าดูแบน ไม่น่าสนใจ มีวิธีการทำแบบเปิด และ แบบปิด ทั้งนี้ต้องดูองค์ประกอบอย่างอื่นในการตัดสินในทำว่าจะทำแบบเปิดหรือปิด หากต้องการตกแต่งปลายจมูก หรือ ลดขนาดฐานของจมูกแล้วนั้น แนะนำให้ทำแบบเปิดค่ะ

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

1-2 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

5-7 วัน หลังจากวันศัลยกรรม

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์และตรวจ

เพียงแค่ 1-2 ครั้ง

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

ประมาณ4-5วัน สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

รูปรีวิว

before after

รูปรีวิว

หมายเหตุ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew