Loading...

NOSE SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ศัลยกรรมจมูกแบบต่างๆ

nose

หมายเหตุ
ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

จมูก เป็นจุดศูนย์รวมกึ่งกลางของใบหน้า สร้างมิติให้กับใบหน้าได้อย่างชัดเจน การเสริมจมูก หรือ แก้ไขจุดบกพร่องต่างๆนั้น จึงควรจะคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆของใบหน้า ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทาง SKI เลือกสรรมานั้น จะช่วยออกแบบจมูกบนใบหน้าคุณได้อย่างเหมาะสม

การทำจมูกมีอยู่หลายแบบ หลายเทคนิคเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำจมูกใหม่ แบบเปิด และแบบปิด บางท่านที่มีฐานจมูกที่ใหญ่เกินไป ก็ควรต้องทำการลดขนาดของฐานด้วย ไม่อย่างนั้นเสริมจมูกไปเพิ่มความสูงและใหญ่ กลายเป็นคนจมูกใหญ่และทำให้ไม่สวย และไม่ธรรมชาติ เมื่อได้สันจมูกและฐานที่เหมาะสมแล้ว ก็ยังต้องคำนึงถึงการศัลยกรรมปลายจมูกอีกด้วย เพื่อให้ได้องศาการเชิด หรือตั้งขึ้น ในระดับที่ถูกต้อง รวมไปถึงการตกแต่งให้รูจมูกอยู่ในขนาดที่เท่ากัน ดังนั้นการทำจมูกด้วยเทคนิคเกาหลีนั้น จะละเอียดละออ จัดการเป็นสัดส่วน แต่ผลลัพธ์ก็จะออกมาโด่งสวยงาม รับกับใบหน้าเหมือนธรรมชาติมากที่สุด

ดังนั้นแต่ละเคสจะได้รับการทำการ CT สแกน ก่อนทุกเคสเพื่อความแม่นยำในการออกแบบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะ

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew