Loading...

FACE SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ควิก V ไลน์

ท่านที่กระดูกกรามไม่ได้มีเยอะมาก แต่ดูใหญ่และกว้างเมื่อเงยหน้า สามาระปรับส่วนของคางด้านหน้าเป็น V ไลน์ ให้เรียวเล็กมากขึ้นได้

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

1 ชั่วโมง 30 นาที

ตัดไหม ตัดไหม

7 วัน
หลังจากวันศัลยกรรม

การล้างหน้าและแต่งหน้า การล้างหน้า
และแต่งหน้า

หลังฉีดสามารถทำได้ทันที

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

สามารถใช้ชีวิตได้ปกติทันที

เหมาะกับใคร
 • คนที่มีเนื้อห้อยตรงบริเวณใบหน้าตามธรรมชาติ
 • คนที่มีเนื้อห้อยตรงบริเวณที่ทำการผ่าตัดกระดูกมา
ผลลัพธ์/ข้อดี
 • ลดขนาดเนื้อห้อยทำให้เห็นโครงหน้าที่ชัดเจนและกระชับขึ้น
 • จัดเก็บเนื้อส่วนเกินและทำให้ใบหน้าได้รูปเป็นรูปไข่มากขึ้น
 • ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล
รูปรีวิว

before after

รูปรีวิว

หมายเหตุ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

Contact us line

 • SKI.May
 • SKI Chompooyoga
 • SKI Naraninew
 • SKI.May
 • SKI Chompooyoga
 • SKI Naraninew