Loading...

BREAST SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ศัลยกรรมหัวนม

การศัลยกรรมหัวนมจะแบ่งเป็นการผ่าตัดสร้างหัวนม และการผ่าตัดลดขนาดหัวนม โดยเป็นวิธีการผ่าตัดแก้ไขขนาด และลักษณะรูปทรงของหัวนม การแก้ไขหัวนมไม่ได้แก้ไขแค่ปัญหาด้านความงามอย่างเดียวเท่านั้น จะต้องสามารถให้นมบุตรได้ตามปกติซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

1 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

10-14 วัน
หลังจากวันศัลยกรรม

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์
และตรวจ

2-3 ครั้ง

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

หลังผ่าตัด 3-4 วัน
สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

รูปรีวิว

หมายเหตุ สามารถขอภาพตัวอย่างผลลัพธ์จากพนักงานได้

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew