Loading...

BREAST SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ลดหน้าอก

ลดขนาดหน้าอก โดยการปรับลดผิวเนื้อเยื่อต่อมน้ำนมและไขมันออก ลดขนาดให้เล็กลง มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับรูปร่าง

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

3-4 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

10-14 วัน
หลังจากวันศัลยกรรม

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์
และตรวจ

3-4 ครั้ง

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

หลังผ่าตัด 3-4 วัน
สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

รูปรีวิว

หมายเหตุ สามารถขอภาพตัวอย่างผลลัพธ์จากพนักงานได้

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew