Loading...

Body line SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ข้อแนะนำในการดูดไขมัน

การดูดไขมันเหมาะสมกับใคร
 • ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ควบคุมเรื่องการทานอาหาร แต่ไม่สามารถขจัดไขมันในบางบริเวณออกไปได้ ถึงแม้จะพยายามแล้ว  
 • ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำแต่มีไขมันไม่มากนัก สุขภาพแข็งแรง   โดยทั้งสองกลุ่มควรมีดรรชนีมวลกาย ไม่เกิน 30 (BMI <30) ถ้าดรรชนีมวลกายเกิน 30 อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไป ว่าสามารถทำได้แค่ไหน
 • มีผิวหนังที่ค่อนข้างตึง ไม่เหี่ยวย่น
 • ไม่ควรมีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการผ่าตัด
 • ไม่สูบบุหรี่
การเตรียมตัวก่อนการดูดไขมัน
 • ปรึกษาศัลยแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์
 • ตรวจเลือดและตรวจร่างกาย
 • ทานยาหรือปรับยาตามแพทย์แนะนำเพื่อเตรียมตัวผ่าตัด
 • หยุดยาจำพวกแอสไพริน ยาลดอาการอักเสบ หรือสมุนไพร เพราะอาจจะทำให้เลือดออกมาขึ้นได้
 • หลังผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 1-2 วัน
การดูแลหลังการดูดไขมัน
 • หลังการผ่าตัดจะมีน้ำเหลืองไหลซึมออกมาจากตำแหน่งแผลที่ดูดไขมัน ซึ่งจะซึมออกมาเรื่อยๆ ประมาณ 4-5 วัน ก็จะหยุดไหลไปเองให้ ทำแผลบริเวณที่ดูดไขมันทุกวันจนกว่าแผลจะแห้งและไม่มีน้ำเหลืองซึมออกมา   ถ้าน้ำเหลืองทีซึมออกมาไม่หายไปใน 4-5 วัน และมีอาการเจ็บปวด บวมแดง เพิ่มขึ้น ควรมาพบศัลยแพทย์ทันที
 • หลังทำการดูดไขมันจะมีการบวมขึ้นของบริเวณที่ดูด โดยการบวมจะเกิดขึ้นประมาณ 3-4 อาทิตย์หลังผ่าตัด หลังจากนั้นจะยุบบวมและหายสนิทดีในระยะ 3-4 เดือนหลังผ่าตัด
 • ควรใส่ชุดรัดกระชับรูปร่างบริเวณที่ทำการผ่าตัดดูดไขมัน (Compression Garment) ไว้ประมาณ 3 เดือน โดยเดือนแรกใส่ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเดือนที่สองหรือสามให้ใส่เฉพาะตอนนอน การใส่ชุดรัดกระชับรูปร่างจะช่วยให้การยุบบวมและรูปร่างกระชับเร็วขึ้น
 • การออกกำลังกาย สามารถที่จะออกกำลังกายได้ประมาณสัปดาห์ที่ 3 หลังการผ่าตัด  

Contact us line

 • SKI.May
 • SKI Chompooyoga
 • SKI Naraninew
 • SKI.May
 • SKI Chompooyoga
 • SKI Naraninew